Շուրջօրյա տեղեկատու

+374 11 66 77 88

Էնդոկրին վիրաբուժության բաժանմունք

Բաժանմունքի հիմնական գործունեությունն է վահանաձև, հարվահանաձև գեղձերի և մակերիկամների հիվանդությունների բուժումը: Այն իրականացվում է նորագույն եղանակների և սարքավորումների կիրառմամբ, ինչի շնորհիվ նվազեցվել է վիրահատական տրավմայի աստիճանը և կրճատվել են ներհիվանդանոցային հոսպիտալիզացիայի ժամկետները՝ մինչև 1-3 օր:

Բաժանմունքի մասնագետները տիրապետում և ինքնուրույն կատարում են ուլտրաձայնային հետազոտություն և պունկցիոն բիոպսիա, ինչը հնարավորություն է տալիս հստակ պլանավորել վիրահատության տեսակը և ծավալը, կանխել հնարավոր բարդությունները: Անհրաժեշտության դեպքում, վիրահատության ժամանակ կատարվում է ներվիրահատական ՈՒՁՀ՝ շարժական սարքի կիրառմամբ:

Բաժանմունքը սերտորեն համագործակցում է ՌԴ-ի և Եվրոպայի առաջատար կլինիկաների հետ:

Բաժանմունքում իրականացվում են.

 • Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների բուժում
 • Վահանաձև գեղձի բարորակ հանգույցների վիրահատական բուժում
 • Վահանաձև գեղձի բարորակ հանգույցների ոչ վիրահատական բուժում՝ հանգույցի ներհյուսվածքային դեստրուկցիայով/քայքայումով
 • Դիֆուզ տոքսիկ /թունավոր/ խպիպի վիրահատական բուժում
 • Դիֆուզ տոքսիկ /թունավոր/ խպիպի կոնսերվատիվ բուժում
 • Տոքսիկ հանգուցավոր խպիպի վիրահատական բուժում
 • Տոքսիկ հանգուցավոր խպիպի ոչ վիրահատական բուժում՝ հանգույցի ներհյուսվածքային դեստրուկցիայով
 • Վահանաձև գեղձի քաղցկեղի վիրահատական բուժում՝ լիմֆոդիսսեկցիա
 • Կրկնվող խպիպի բուժում
 • Վահանաձև գեղձի բորբոքային հիվանդությունների բուժում
 • Հարվահանաձև գեղձերի հիվանդությունների բուժումը
 • Հարվահանաձև գեղձի հեռացում՝ առաջնային հիպերպարաթիրեոզի ժամանակ
 • Հարվահանաձև գեղձերի հեռացում աուտոտրանսպլանտացիայով՝ երկրորդային հիպերպարաթիրեոզի ժամանակ
 • Հիպոպարաթիրոեզի կոնսերվատիվ բուժում
 • Մակերիկամների հիվանդությունների բուժումը

Ծառայության զարգացման հիմնական ուղեցույցները.

 • Էնդո-վիդեոօժանդակումով վիրահատությունների լայն կիրառումը վահանաձև և հարվահանաձև գեղձերի հիվանդությունների վիրահատական բուժման ժամանակ
 • Հետադարձ և վերին կոկորդային նյարդերի ներվիրահատական նեյրոմոնիտորինգի ներդրումը կլինիկայում
 • Էնդոկրին համակարգի օրգանների չարորակ գոյացությունների ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ ժամանակակից միջազգային արձանագրությունների ներդրումը կլինիկական պրակտիկա
 • Ծառայության բժիշկների կրթական և գիտա-պրակտիկ մակարդակի մշտական բարձրացումը, պարբերաբար վերապատրաստումներիև փորձի փոխանակումների իրականացումը
 • Նորագույն բժշկական եղանակների ներդրումը
 • Վահանաձև և հարվահանաձև գեղձերի վրա կատարվող վիրահատություններից հետո հետվիրահատական բարդությունների կանխարգելմանն ուղղված համալիր միջոցառումների մշակում։
Բժիշկներ

Արմեն Վարժապետյան

Էնդոկրին վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար

Վերջին նորություններ
Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International