Շուրջօրյա տեղեկատու

+374 11 66 77 88

Լաբորատորիա

«Աստղիկ» ԲԿ-ում գործում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերջին սերնդի սարքավորումներով (Roche, Ortho Clinical Diagnostics, Sysmex) հագեցած լաբորատորիա:

Այն իր մեջ ներառում է հետևյալ բաժինները

➤Բիոքիմիական

➤Կլինիկական

➤Շճաբանական

➤Բակտերիոլոգիական

➤Ցիտոլոգիական

➤Իմունոլոգիական

ՊՇՌ (Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա):

Բիոքիմիական լաբորատորիան իրականացնում է բոլոր տեսակի կենսաքիմիական հետազոտություններ տարբեր կենսաբանական հեղուկներում (արյուն, մեզ, ողնուղեղային հեղուկ): Կատարվում են արյան մակարդելիության թեստեր (կոագուլոգրամմա), լյարդային թեստեր, ճարպային, ածխաջրատային և ջրաաղային փոխանակության թեստեր: Կատարվում է ԹՀՀ – օրգանիզմի թթվահիմնային հավասարակշռության որոշում:

Կլինիկական լաբորատորիան իրականացնում է բազում անալիզներ՝ արյան, մեզի, կղանքի, ողնուղեղային հեղուկի և խոռոչային տարբեր հեղուկների: Կատարվում է արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոբանաձևով, մեզի ընդհանուր հետազոտություն, կղանքի կոպրոլոգիա, ճիճվակրություն:

Սեռոլոգիական լաբորատորիան կատարում է արյան իզոշճաբանական տարբեր անալիզներ և որոշվում է արյան խումբը և ռեզուս գործոնը, հղիների մոտ հակամարմինների տիտրը, նորածինների մոտ Կումբսի ուղղակի ռեակցիան, Կելլ և հակածինն արյան փոխներարկումների ժամանակ: Որոշվում են սրտամկանի և անոթների ախտահարման տարբեր ցուցանիշներ: Իմունոլոգիական լաբորատորիան իրականացնում է հորմոնների, վիտամինների, օնկոմարկերների և ինֆեկցիաների որոշում:

Ցիտոլոգիական լաբորատորիան կատարում է արտազատուկների, բիոպտատների, տարբեր կենսաբանական նյութերի, արգանդի վզիկի բջջաբանական հետազոտություն (PAP-քսուք):

ՊՇՌ լաբորատորիան իրականացնում է սեռավարակների, ինֆեկցիաների, վիրուսների, հեպատիտների որոշում պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդով:

Բակտերոլոգիական հետազոտություններն արվում են՝ շեշտը դնելով որակի, ժամանակի և արդի բժշկության նորագույն մարտահրավերներին ու պահանջներին համահուն : Հետևելով ժամանակի տենդենցներին՝ առավել կարևորվում են բակտերիոլոգիական լաբորատորիայի դերն հակաբիոտիկների զգայունության որոշման հարցերում:

Տեսադարան
Վերջին նորություններ
Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International