Շուրջօրյա տեղեկատու

+374 11 66 77 88

Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունք

Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքում իրականացվում են հետևյալ ծառայությունները

➤Ատամի պահպանման վիրահատություններ (արմատածայրի մասնահատում, հեմիսեկցիա, արմատի ամպուտացիա)

➤Ցանկացած տեղակայության ռետենցված և ապատեղված ապատեղված ատամների հեռացում

➤Պարօդոնտի հիվանդությունների վիրաբուժական բուժում (գինգիվէկտոմիա, գինգիվոտոմիա, լաթային վիրահատություններ, այդ թվում նաև վիրահատություններ ոսկրաստեղծումը խթանող զանազան նյութերի կիրառմամբ)

➤Օդոնտոգեն բորբոքային հիվանդությունների բուժում (պերիօստիտ, օստեոմիելիտ, լիմֆադենիտ, զանազան տեղակայության թարախակույտեր և ֆլեգմոնաներ)

➤Թքագեղձերի բորբոքային հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրաբուժական բուժում

➤Դիմածնոտային շրջանի ձեռքբերովի և բնածին դեֆորմացիաների և դեֆեկտների ուղղում

➤Քունքստործնոտային հոդի հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրաբուժական բուժում

➤Դիմային ոսկրերի վնասվածքների վիրահատական բուժում

➤Դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների և ոսկրերի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում

➤Դիմածնոտային շրջանի բնածին բշտերի (կիստաներ) և խուղակների վիրահատությամբ հեռացում

➤Դեմքի և պարանոցի շրջանի չարորակ նորագոյացությունների հեռացում

➤Զանազան պատճառներից առաջացած դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների և ոսկրերի դեֆեկտների և դեֆորմացիաների ոսկրապլաստիկ վիրահատություններ ➤Ատամնային իմպլանտացիա, այդ թվում` ծնոտների ատամնաբնային ելունների արտահայտված ատրոֆիաների դեպքում

➤Դեմքի էսթետիկ վիրահատություններ, ռինոպլաստիկա, բլեֆարոպլաստիկա, օստեոպլաստիկա, օտոպլաստիկա և այլ դիմային պլաստիկ վիրահատություններ:

Բժիշկներ

Աշոտ Հարությունյան

Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար

Վերջին նորություններ
Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International