Ռենտգեն հետազոտություն

Գլխավոր / Ռենտգեն հետազոտություն

Ռենտգեն հետազոտություններն իրականացվում են Luminos Fusion, Luminos RF classic նոր թվային ռենտգեն սարքերով,որոնք թույլ են տալիս կատարել լայնածավալ հետազոտություններ աղեստամոքսային տրակտի, շնչառական, միզասեռական, հենաշարժական, ոսկրահոդային համակարգերի, ինչպես նաև խոլանգիոգրաֆիա և հիստերոսալպինգոգրաֆիա: Այս սարքերով հնարավոր է ստանալ բարձրորակ պատկերներ՝ իջեցնելով ճառագայթման աստիճանը: Հաջորդ առավելությունը հետազոտության արագությունն է: Սարքերը լինելով դիգիտալ, հնարավորություն են տալիս ստացված հետազոտության ինֆորմացիան  կրիչների վրա տեղափոխելու  և հիվանդի տվյալները երկար ժամանակով արխիվացնելու հնարավորություն: 

Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International