Էնդոսկոպիկ հետազոտություններ
Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպի / կերակրափող, ստամոքս, 12-մատնյա աղիք 20000 դ
Կոլոնոսկոպիա / հաստ աղիք 35000 դ
Պոլիպի հեռացում / մինչև 0.5 սմ 92000 դ
Պոլիպի հեռացում /0.5-1.5 սմ/ 135000 դ
1.5 սմ-ից ավելի, երկու և ավելի պոլիպների հեռացում 180000 դ
Օտար մարմնի հեռացում 120000 դ
Արյունահոսության դադարեցում 60000 դ
Հելիկոբակտերի որոշում 5000 դ
Անզգայացում էնդո. 20000 դ
Անզգայացում երկրորդ հատված էնդո. 25000 դ
Գաստրոսկոպիա + HP որոշում 25000 դ
Դուոդենոսկոպիա 22000 դ
Ստամոքսի բալոնի հեռացում 30000 դ
Բակտերիոլոգիական հետազոտություններ
Կղանքի հետազոտություն դիսբակտերիոզի նկատմամբ 8000 դ
Երսինիոզ (արյուն, կղանք, մեզ) 5000 դ
Արտազատուկների բակ քննություն (քիթ-կոկորդ-ականջ) 7000 դ
Արյան ստերիլության բակ. քննություն 10000 դ
Մեզի բակ. քննություն 7000 դ
Կղանքի բակ. քննություն 6000 դ
Բրուցելոզ (Ռայտ-Հենդերսոն) 7000 դ
Շագանակագեղձի ուրոգենիտալ արտազ., սերմնահեղուկի բակ. քննություն 7000 դ
Տրանսուդատներ, Էքսուդատներ (հոդ, պլևրալ խոռոչ) բակ. քննություն 7000 դ
Մաշկի, եղունգի, մազածածկի նմուշների բակ. քննություն 7000 դ
Խորխի բակ. քննություն հակաբիոտիկազգայնությամբ 8000 դ
Կրծքի կաթի բակ. քննություն՝ հակաբիոտիկազգայունությամբ 8000 դ
Վերքերից արտազատուկների (թարախ, վերք. մակ.) բակ. քննություն 8000 դ
Դրոժանման սնկեր՝ հակաբիոտիկազգայունությամբ 7000 դ
Ուրեապլազմայի, միկոպլազմայի տիտր՝ հակաբիոտիկազգայունությամբ 15000 դ
H. Pyloti-IgG Հելիկոբակտեր պիլորիի հակամարմին 4000 դ
H. Pylori-Ag Հելիկոբակտեր պիլորիի հակածին որակական կղանքի միջոցով 4000 դ
Ուրոգենիտալ սքրինինգ 25000 դ
Ինֆեկցիաներ
Տոքսոպլազմա Ig M հակամարմիններ (քանակական) 6000 դ
Տոքսոպլազմա Ig G հակամարմիններ (քանակական) 6000 դ
Ցիտոմեգալովիրուս Ig G հակամարմիններ (քանակ) 6000 դ
Ցիտոմեգալովիրուս Ig M հակամարմիններ (քանակ) 6000 դ
Կարմրախտի հակամարմիններ IGG 6000 դ
Կարմրախտի հակամարմիններ IGM 6000 դ
Հեպատիտ B հակամարմիններ 6000 դ
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս 4000 դ
Սիֆիլիսի որակական գնահատում 3000 դ
Հերպես վիրուս 2 Ig M հակամարմիններ (քանակական) 5000 դ
Հերպես վիրուս 2 Ig G հակամարմիններ (քանակական) 5000 դ
Խլամիդիոզ Ig G հակամարմիներ (քանակական) 5000 դ
Հեպատիտ C հակամարմիններ 6000 դ
ՄԻԱՎ 1/2 6000 դ
Պիոկալցիտոնին 15000 դ
Լյամբլիա հակամարմիններ 6000 դ
Ասկարիդ Ig G 5000 դ
Կենսաքիմիական հետազոտություններ
Լիպազա 2000 դ
Ամիլազա 2000 դ
C-Ռեակտիվ սպիտակուց (քանակ) 3000 դ
Ռևմոֆակտոր 5000 դ
Հակաստրեպտոլիզին 1000 դ
Միզանյութ 1000 դ
Կրեատինին 1000 դ
Ամոնյակ 2000 դ
Ամիլազա մեզում-դիաստազա 2000 դ
Միզաթթուն մեզի մեջ 1000 դ
Կաթնաթթու 2000 դ
C-Ռեակտիվ սպիտակուց (որակ) 1500 դ
Կրեատինին կինազա MB ֆր. 3000 դ
Կրեատինին կինազա 3000 դ
Լակտատ դեհիդրոգենազա 2000 դ
Ռևմատոիդ ֆակտոր (քանակ) 5000 դ
Հակացիտուլինային հակամարմին 10000 դ
Միզաթթու 1000 դ
Հոմոցիստեին 8000 դ
Ռևմատոիդ ֆակտոր (որակական) 1000 դ
Կլինիկական հետազոտություններ
Արյան ընդհանուր հետազոտություն + լեյկոբանաձև + ԷՆԱ 3000 դ
Արյան ընդհանուր անալիզ առանց լեյկոբան. 2000 դ
ESR ԷՆԱ 1000 դ
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն 2000 դ
Հելմինթների տեսակի որոշում 5000 դ
Կանացի քսուքի հետազոտություն 2000 դ
Տղամարդու քսուքի հետազոտություն 3000 դ
Շագանակագողձի հեղուկի հետազոտություն 5000 դ
Ողնուղեղային հեղուկ 2000 դ
Ճիճվակրություն (ձվիկների հայտնաբերում) 2000 դ
Դեմոդեկոզ 5000 դ
Սերմնահեղուկի հետազոտություն 4000 դ
Կղանքի ընդհանուր հետազոտություն 2000 դ
Թաքնված արյուն կղանքում 2000 դ
Մեզի քննություն Զիմնիցկու կամ Նեչիպորենկոյի մեթոդով 2000 դ
Տրանսուդատ, էքսուդատ, ողնուղեղային հեղուկ 2000 դ
Օնկոմարկերներ
Շագանակասպեցիֆիկ ընդհանուր հակածին (T-PSA) 7000 դ
Շագանակասպեցիֆիկ ազատհակածին (F-PSA) 7000 դ
CA-125 Ձվարաններ 8000 դ
CA 15-3 Կրծքագեղձ 8000 դ
CA 19-9 Ենթաստամոքսային գեղձ 8000 դ
CEA Կարցինոէմբրիոնալ հակածին 5000 դ
Վահանաձև գեղձի հորմոններ
Ընդհանուր թիրոքսին 6000 դ
Ազատ թիրոքսին 6000 դ
Ընդհանուր թրիյոդտիրոնին 6000 դ
Ազատ թիրյոդտիրոնին 6000 դ
Թիրեոտրոպ խթանող հորմոն 6000 դ
Հակաթիրեոպերօքսիդազային հակամարմիններ 7000 դ
Հակաթիրեոգլոբուլինային հակամարմիններ 7000 դ
Թիրեոգլոբուլին 8000 դ
Պարատ հորմոն 8000 դ
Կալցիտոնին 12000 դ
Հակամարմինների թիրեոտրոպ հորմ. ռեցեպտորների նկ. 12000 դ
Կրծքագեղձի բիոպսիա
Կրծքագեղձի բիոպսիա 50000 դ
Կրծքագեղձի բիոպսիա (Հիստոքոր) 65000 դ
Կրծքագեղձի վակումային բիոպսիա 185000 դ
ABUS ծավալային ուլտրաձայնային հետազոտություն 25000 դ
Ալեքսանդրիտային լազերային մազահեռացում (ԿԻՆ)
Դեմք 7000 դ
Բակեր 4000 դ
Վերին շուրթ 2000 դ
Պարանոց 5000 դ
Կրծքավանդակ 10000 դ
Որովայն 20000 դ
Մեջք 20000 դ
Ձեռքեր 10000 դ
Ձեռքեր (մեկ հատված) 8000 դ
Թևատակ 4000 դ
Բիկինի 12000 դ
Բիկինի կլասիկ 8000 դ
Հետույք 12000 դ
Հետույք 12000 դ
Ոտքեր 25000 դ
Ոտքեր (ազդրեր) 17000 դ
Համակարգչային շերտագրում
Համակարգչային շերտագրում (պոլիօրգան) 60000 դ
Կոնտրաստի նյութի օգտագործում ՀՇ 30000 դ
1 համակարգի ՀՇ / Գլխուղեղի 40000 դ
1 համակարգի ՀՇ 40000 դ
1 համակարգի ՀՇ / ողնաշար, ոսկրեր / 40000 դ
Քթի հավելյալ խոռոչների համակարգչային շերտավոր հետազոտություն 20000 դ
Ստորին վերջույթների անոթների համալիր ՀՇ անգոգրաֆիա 110000 դ
4 հատված ն/ե կոնտրաստով 110000 դ
Նեյրոպերֆուզիա 80000 դ
Ուրոլոգիական հետազոտություն նեֆրոլիթիազի կապակցությամբ առանց ն/ե 50000 դ
Գլխուղեղի և պարանոցի ՀՇ անգրոգրաֆիա 80000 դ
Ստորին վերջույթների անոթների համալիր ՀՇ անգոգրաֆիա 120000 դ
1 համակարգի ՀՇ / կրծքավանդակ / 40000 դ
2 համակարգի ՀՇ 50000 դ
3 համակարգի ՀՇ 60000 դ
4 համակարգի ՀՇ 60000 դ
Ատամնաշարի (վերին և ստորին ծնոտներ) ՀՇ 25000 դ
Որովայնի և փոքր կոնքի / միզուղիների / ՀՇ առանց կոնտրաստավորման 50000 դ
Քունքոսկրերի ՀՇ 20000 դ
1 համակարգի ՀՇ անտոգրաֆիա 70000 դ
2 համակարգի ՀՇ անտոգրաֆիա 80000 դ
3 համակարգի ՀՇ անտոգրաֆիա 90000 դ
Ստորին վերջույթների անոթների համալիր ՀՇ անգոգրաֆիա որովայնային աորտայով 90000 դ
Ստորին վերջույթների անոթների համալիր ՀՇ անգոգրաֆիա կրծքային և որովայնային աորտայով 110000 դ
Կորոնար զարկերակների ՀՇ անգիոգրաֆիա 90000 դ
Կորոնար զարկերակների + թոքային զարկերակի ՀՇ / կրծքային աորտա 110000 դ
Կորոնար զարկերակների + աորտայի ՀՇ / կրծքային և որովայնային 130000 դ
Աորտայի ՀՇ / կրծքային և որովայնային 80000 դ
Պարանոցի և գլխուղեղի զարկերակների ՀՇ 70000 դ
Ատամնաշարի շերտավոր հետազոտություն 20000 դ
Սրտի ՀՇ անգոգրաֆիա 90000 դ
Լրացուցիչ օրգան համակարգ ՀՇ 20000 դ
Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա
Մագնիսառեզոնանսային շերտագրում 1.5 տեսլա 80000 դ
Մագնիսառեզոնանսային շերտագրում 3 տեսլա 100000 դ
Կոնտրաստ նյութի օգտագործում ՄՌՏ 1.5 30000 դ
Կոնտրաստ նյութի օգտագործում ՄՌՏ 3 30000 դ
Անզգայացում ՄՌՏ 30000 դ
Անզգայացում երկրորդ հատված ՄՌՏ 20000 դ
Մագնիսառեզոնանսային շերտագրում կրծքագեղձի ՄՌ մամոգրաֆիա 1.5 տեսլա 130000 դ
Մագնիսառեզոնանսային շերտագրում սրտի 1.5 տեսլա 150000 դ
Ուլտրաձայնային հետազոտություններ
Երկու հոդերի ՈՒՁՀ (Ծառայության ղեկավարի մոտ) 16000 դ
Ավշային համակարգի հետազոտություն 1 զոնա (Ծառայության ղեկավարի մոտ) 15000 դ
Նյարդի ՈՒՁՀ (1հատված) 10000 դ
Նյարդի ՈՒՁՀ (2հատված) 15000 դ
2 տարբեր հոդերի ՈՒՁՀ 14000 դ
Պերիֆերիկ նյարդի ՈՒՁՀ 10000 դ
Թոքերի ՈՒՁՀ 10000 դ
Պարանոցի շրջանի օրգանների ՈՒՁՀ (ծառայության ղեկավարի կողմից) 17000 դ
Որովայնի խոռոչի սոնոգրաֆիա (ծառայության ղեկավարի կողմից) 20000 դ
Ավշային համակարգի հետազոտություն 2 և ավելի զոնա 12000 դ
Փափուկ հյուսվածքներ, հոդամկանային համակարգ, 1 հոդ 6000 դ
Փափուկ հյուսվածքներ, հոդամկանային համակարգ, 2 հոդ 9000 դ
Ավշային համակարգի հետազոտություն 1 զոնա 10000 դ
Որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ (ծառայության ղեկավարի կողմից) 22000 դ
1 հոդի ՈՒՁՀ (ծառայության ղեկավարի կողմից) 11000 դ
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ (Ծառայության ղեկավարի կողմից) 15000 դ
Ստոր-վերծնոտային հոդի հետազոտություն 18000 դ
Թքագեղձի ՈՒՁՀ (2 և ավելի) ծառայության ղեկավարի կողմից 10000 դ
Լյարդի ստեատոզի աստիճանի որոշում և որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ 25000 դ
Լյարդի ստեատոզի աստիճանի որոշում և որովայնի օրգանների, միզուղիների ՈՒՁՀ 30000 դ
1 հոդի ՈՒՁՀ 10000 դ
2 հոդերի ՈՒՁՀ 14000 դ
Փոշտի օրգանների սոնոգրաֆիա դուպլեքսով 15000 դ
Երիկամ և միզուղի / շագանակագեղձ / 8000 դ
Տրանսռեկտալ շագանակագեղձի ՈՒՁՀ 15000 դ
Որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի օրգաններ / լյարդ, լեղ, փայծ, ետթ գեղձ, երիկամ, ֆունկցիոնալ փորձով 17000 դ
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ / մեկ հատված 8000 դ
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ / երկու հատված 12000 դ
Թքագեղձի ՈՒՁՀ 8000 դ
Պարանոցի շրջանի օրգանների ՈՒՁՀ 15000 դ
Պարանոցի շրջանի օրգանների ՈՒՁՀ 15000 դ
Որովայնի խոռոչի սոնոգրաֆիա 15000 դ
Որովայնի խոռոչի սոնոգրաֆիա / միզային համակարգ / 8000 դ
Ռենտգեն Հետազոտություններ
Լուսանցում 8000 դ
Նկարահանում / լուսանցում և նկարահանում / 1 պր. 35x43x1 10000 դ
Կերակրափողի կոնտրաստ R հետազոտություն 10000 դ
Աղեստամոքսի տրակտի ռենտգեն կոնտրաստ հետազոտություն 15000 դ
Աղեստամոքսի տրակտի դինամիկ ռենտգեն հետազոտություն 3, 6, 12, 24 ժամ 20000 դ
Հաստ աղիքի ռենտգեն կոնտրաստ հետազոտություն / իրիգոսկոպի / 2նկ. 35x43x2 20000 դ
Երիկամների և միզուղիների ռենտգեն կոնտրաստ հետազոտություն / ուռոգրաֆիա / 4 նկ 30000 դ
Միզապարկի ռենտգեն կոնտրաստ հետազոտություն / ռենտրոգրաֆիա զիստոգրաֆիա / 2 նկ 30x40x2 15000 դ
Արգանդի և փողերի ռենտգեն կոնտրաստ հետազոտություն / Հիստերոսալպինգոգրաֆիա / 3 նկ. 24x30 30000 դ
Խուղակների ռենտգեն կոնտրաստ հետազոտություն / ֆիսուլոգրաֆիա /24x30x2 20000 դ
Ոտնաթաթի նկար ծանրաբեռնումով / հարթաթաթություն /35x43 20000 դ
Կերակրափողի կոնտրաստ R 12000 դ
Ֆիստուլոգրաֆիա / 10մլ, 20մլ 50000 դ
Հաստ աղու ռենտգեն կոնտրաստ հետազոտություն / իրինգոսկոպիա / 2 նկ 30000 դ
Արգանդի փողերի ռենտգեն կոնտրաստ հետազոտություն / հիստերոսալպինգոգրաֆիա / 3նկ 24000 դ
Ռենտգեն ժապավենով հետազոտություններ 10000 դ
Ռենտգեն հետազոտություն CD սկավառակով 6000 դ
Ալեքսանդրիտային լազերային մազահեռացում (ՏՂԱՄԱՐԴ)
Կրծքավանդակ 20000 դ
Պարանոց 8000 դ
Մեջք 30000 դ
Թևատակ 5000 դ
Ձեռքեր 15000 դ
Ձեռքեր (մեկ հատված) 10000 դ
Հորմոններ
Խորիոնային գոնադոտրոպին 6000 դ
Ալֆաֆետոպրոտեին 8000 դ
Խորիոնային գոնադոտրոպին ազատ 8000 դ
Ինհիբին A 10000 դ
Հղիության հետ ասոցիացված պրոտեին A 9000 դ
Լյութենիզացնող հորմոն 6000 դ
Պրոլակտին 6000 դ
Պրոգեստերոն 6000 դ
Պրոգեստերոն 17 OH 7000 դ
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 6000 դ
Տեստոստերոն 6000 դ
Տեստոստերոն ազատ 6000 դ
Էստրադիոլ 6000 դ
Էստրադիոլ ազատ 6000 դ
Հակամյուլերային հորմոն 15000 դ
Կորտիզոլ 6000 դ
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 7000 դ
Ֆերիտին 6000 դ
Իմունոգլոբուլին E 6000 դ
Մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4 10000 դ
Վիտամիններ
Վիտամին D 10000 դ
Վիտամին B12 7000 դ
Ֆոլաթթու 8000 դ
Սրտամկանի ախտահարման ցուցանիշ
Թրոպոնին T քանակական 10000 դ
Նատրիուրետիկ պեպտիդ 15000 դ
Աուտոիմուն հիվանդություններ
Հականուկլեար հակամարմիններ 7000 դ
Երկշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ 7500 դ
Նեյտրոֆիլերների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ, բարձր զգայուն 15000 դ
Գայլախտի հակամարմին 6000 դ
HLA B 27 որոշում 12000 դ
Պրեէկլամպսիայի/էկլապսիայի զարգացման ռիսկ
Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի ախտորոշում 30000 դ
β₂ Գլյուկոպրոտեինային հակամարմիններ (IgG) 6000 դ
β₂ Գլյուկոպրոտեինային հակամարմիններ (IgM) 6000 դ
Կարդիոլիպին. հակամարմիններ (IgG) 6000 դ
Կարդիոլիպին. հակամարմիններ (IgM) 6000 դ
Մոլեկուլային գենետիկական ախտորոշում
Ֆոլատային ցիկլի խանգ. հետ համակ. հեն. պոլիմորֆիզմների որոշում 12000 դ
Գենետիկական հետազոտություն
Կարիոտիպ 45000 դ
Covid 19
Covid 19 PCR 10000 դ
SARS-COV-2 Antibody test 10000 դ
AntiSARS-COV-2 Antibody Test 10000 դ
AntiSARS-COV-2S 20000 դ
SARS-COV-2 Rapid Antigen Test 10000 դ
Լյարդային թեստեր
Ընդհանուր սպիտակուց 1000 դ
Ալբումին 1000 դ
Ընդհանուր բիլիռուբին (ֆր.) 2000 դ
Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազա 1000 դ
Ալանին ամինոտրանսֆերազա 1000 դ
Գլյուտամիլտրանսֆերազա 1000 դ
Հիմնային Ֆոսֆատազա 2000 դ
Ճարպային փոխանակություն
Խոլեստերին 1000 դ
Եռգլիցերիդներ 2000 դ
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 2000 դ
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 1000 դ
Իոնային փոխանակություն
Կալցիում 1000 դ
Նատրիում 1500 դ
Մագնեզիում 1500 դ
Երկաթ 2000 դ
Ֆոսֆոր 1000 դ
Էլեկտրոլիտներ 3000 դ
Կալիում 1500 դ
Կոագուլոգրամմա
Կոագուլոգրամմա 5000 դ
Պրոթրոմբինային ժամ., ինդեքս, ՄՆՀ 1000 դ
Ակտիվ մասն. թրոմբինային ժաման. 2000 դ
Ֆիբրինոգեն 2000 դ
Պրոտեին C 10000 դ
Պրոտեին S 10000 դ
Հակաթրոմբին III (AT III) 8000 դ
D-Դիմեր 8000 դ
Շաքարային դիաբետ
Գլյուկոզա 1000 դ
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին 5000 դ
Տոլերենտություն գլյուկոզա-ինսուլինի նկատմամբ 10000 դ
C Պեպտիդ 7000 դ
Ինսուլին 7000 դ
Պրոինսուլին 5000 դ
Իզոշճաբանական հետազոտություններ
Արյան խումբ 1500 դ
Ռեզուս ֆակտոր 1500 դ
Տիտր 2000 դ
Բակ. հետազոտություններ Vitek ապարատով
Մեզի բակ. քննություն 22000 դ
Կղանքի բակ. քննություն 22000 դ
Կղանքի քննություն դիսբակտերիոզի նկատմամբ 22000 դ
Շագանակագեղձի ուրոգենիտալ արտազ., սերմնահեղուկի բակ. քննություն 22000 դ
Տրանսուդատներ, Էքսուդատներ (հոդ, պլևրալ խոռոչ) բակ. քննություն 22000 դ
Քիթ, կոկորդ, ականջի արտազատուկների բակ. քննություն 22000 դ
Մաշկի, եղունգի, մազածածկի նմուշների բակ. քննություն 22000 դ
Կրծքի կաթի բակ. քննություն՝ հակաբիոտիկազգայունությամբ 22000 դ
Խորխի բակ. քննություն հակաբիոտիկազգայնությամբ 22000 դ
Վերքերից արտազատուկների (թարախ, վերք. մակ.) բակ. քննություն 22000 դ
Արյան ստերիլության բակ. քննություն 22000 դ
Դրոժանման սնկեր՝ հակաբիոտիկազգայունությամբ 22000 դ
H. Pylori-ի հայտնաբերում ստամոքսի բիոպտատում ցանքսի միջոցով՝ հակաբիոտիկազգայունությամբ 35000 դ
Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա (PCR)
Էպշտեյն բարի վիրուս 7000 դ
HPV Մարդու պապիլոմավիրուս 10000 դ
HPV Մարդու պապիլոմավիրուսի սքրինինգ 15000 դ
HPV 6, 11 Մարդու պապիլոմավիրուս 6, 11 5000 դ
HSV Հերպես վիրուս 1-2 5000 դ
CMV Ցիտոմեգալովիրուս 6000 դ
Clamidia Խլամիդիոզի հարուցիչ 6000 դ
Micoplazma Միկոպլազմոզի հարուցիչ 6000 դ
Ureaplasma Ուրեապլազմոզի հարուցիչ 6000 դ
Clamidia, Micoplasma, Ureaplasma 10000 դ
HCV Հեպատիտ C (Քանակական) 40000 դ
HCV Հեպատիտ C (որակական) 6000 դ
HBV Հեպատիտ B (որակական) 6000 դ
Հեպատիտ B, C, HIV PCR 7000 դ
JC վիրուս 20000 դ
Անդրոֆլոր-ֆեմոֆլոր 25000 դ
Thrombophilia (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, SERPINE1) Թրոմբոֆիլիա 8 կետ 25000 դ
Շահավետ Առաջարկ
10 րոպե պրոցեդուրա (ցանկացած հատված) 15000 դ
15 րոպե պրոցեդուրա (ցանկացած հատված) 18000 դ
30 րոպե պրոցեդուրա (ցանկացած հատված) 30000 դ
Դեմք / Մարմին Լուսարձակում 100 դ
Ձեռք / Ոտք Լուսարձակում 30 դ
Ցանկացած 2 հատված 25000 դ
Ցանկացած 3 հատված 30000 դ
Ցանկացած 4 հատված 35000 դ
Ֆիքսված արժեք կանանց համար
Դեմք + Բիկինի + Թևատակ 18000 դ
Դեմք + Պարանոց + Ծոծրակ 10000 դ
Ոտք + Բիկինի + Թևատակ 29000 դ
Ամբողջ մարմին 45000 դ
Ֆիքսված արժեք տղամարդկանց համար
Այտոսկր + Պարանոց + Ծոծրակ + Թևատակ 15000 դ
Կոսմետոլոգիական պրոցեդուրաներ
Դեմքի համալիր մաքրում 20000 դ
Դեմքի ատրավմատիկ մաքրում 15000 դ
Hydro Marin 20000 դ
Aloe vera skin hit 25000 դ
Օրբիտալ գոտու թերապիա 20000 դ
Detox թերապիա 30000 դ
Yonka Le grand classique դեմքի անհատական բուժում 25000 դ
Purify treatement 30000 դ
Պիլինգներ
CO2 կարբօքսիթերապիա 15000 դ
Կարբօքսիթերապիա Skin Ter 10000 դ
Mandelico D-mae (նուշի պիլինգ 2%) Simildiet 10000 դ
PRX-T33 պիլինգ 30000 դ
Bio Re-Peel C13 25000 դ
Argipeel 12000 դ
Ferulac plus 10000 դ
Mandelac M 10000 դ
Salipeel S 12000 դ
Melaspeel R 12000 դ
Retises CT yellow 17000 դ
Մեզոթերապիա
RRS HA eyes 1.5 ml 20000 դ
RRS whitening 3 ml 35000 դ
Simildiet DNA 3.2 ml 10000 դ
Simildiet Face 5 ml 40000 դ
Simildiet Basic Face antiaging 2.5 ml 10000 դ
Dermaheal eye bag solution 25000 դ
Toskani Dmae 1% 10000 դ
Toskani 10000 դ
Toskani Regenerating post-acne 10000 դ
Toskani Radiance 10000 դ
Myotec (Angiretin) 2 ml 10000 դ
Mezolift coctail 2.5 ml 10000 դ
Hair Coctail 2.5 ml 10000 դ
TKN HA Oligovit 2.5 մլ 14000 դ
RRS XL-Hair 25000 դ
RRS Silisorg 15000 դ
RRS HA Cellustrim 10 ml 20000 դ
RRS Strimatrix 10 ml 20000 դ
RRS Silisorg HA 15000 դ
RRS Relax 20000 դ
ECPR Eye complex poli revitalizing 2.5 ml 15000 դ
Ascomaxvital 2.5 ml Վիտամին C 20% 10000 դ
Cudenox (Վիտամին A) 2.5 ml 10000 դ
Polivitamin BCAE 15000 դ
Rutinel 2 ml 10000 դ
Firming 2.5 ml 10000 դ
PB Serum Drain Triada 51000 դ
Hyaluronidasa 17000 դ
Lipase 17000 դ
Collagene 17000 դ
Պլազմոլիֆթինգ 11000 դ
RRS HA Injectable 5 ml 45000 դ
Մեզոթերապիա Dermaheal
Dermahel HL 15000 դ
Dermahel LH 15000 դ
Dermahel SB 15000 դ
Dermahel HSR 15000 դ
Meso=Gebesis BP3 40000 դ
Մեզոթերապիա Մաօրիցիո Չիկարելիի հեղինակային դեղամիջոցներ
PRP Biomimetic 10 մլ 60000 դ
PRP Biomimetic 5 մլ 35000 դ
Stamin C 60000 դ
Lipogenetic 50 մլ 100000 դ
Lipogenetic 5 մլ 35000 դ
Skin Firming 20 ml 85000 դ
Skin Firming 5 ml 35000 դ
Skin Whitening 10 ml 45000 դ
Skin Whitening 5 ml 35000 դ
Skin Optimize 10 ml 60000 դ
Skin Optimize 5 ml 35000 դ
Muscle Toning 20 ml 60000 դ
Muscle Toning 5 ml 35000 դ
Բիոռեվիտալիզացիա
Rejuran S 1 ml-պոլին. հիմքով 65000 դ
Rejuran I 1 ml 65000 դ
Rejuran H 2 ml 100000 դ
Plinest lalist 2 ml 85000 դ
Croma Saypha Rich 60000 դ
Teosyal Redensity 1 պատրաստուկ 75000 դ
Neauvia hydro deluxe 60000 դ
Restylane skin booster 110000 դ
Collagen Nithya 60000 դ
Karisma Collagen 100000 դ
Fillmed NTCF 135 40000 դ
Reparestim HA 5 ml 25000 դ
RRS Hyalift 30000 դ
Mesoeye 1 ml 80000 դ
Mesosculpt 1 ml 80000 դ
Mesowhartor 1.5 ml (p199) 80000 դ
Mesoxanthin 1.5 ml (p 199) 80000 դ
Ֆիլլերներ
Genyal Polyvalent 70000 դ
Genyal Volume 70000 դ
Celens Extreme HV 70000 դ
Celenc Extra 4 70000 դ
Ithalya II 60000 դ
Ithalya III 60000 դ
Belotero Intense 120000 դ
Belotero Volume 165000 դ
Belotero Balance 140000 դ
Juvederm ultra 3 1 ml 120000 դ
Juviderm ultra smile 0.55 ml 80000 դ
Juvederm Volume 150000 դ
Teosyal ultra deep 165000 դ
Radiesse 1.5 ml 140000 դ
RRS HA long lasting 65000 դ
Neauvia Lips 70000 դ
Neauvia intense 1 ml 80000 դ
Neauvia intense 1 ml 80000 դ
Neauvia stimulate 85000 դ
Fillmed Art Filler Volume 1.2 ml 90000 դ
Fillmed Art Filler Lips 1.2 ml 80000 դ
Fillmed Art Filler Universal 1.2 ml 80000 դ
Fillmed Art Filler Fine Line 1 ml 70000 դ
Բոտուլինոթերապիա
Allergan 1 մ 3100 դ
Nabota 1 մ 1400 դ
Neuronox 1 մ 2100 դ
Refinex 1 մ 1200 դ
Botulax 1 մ 1300 դ
Xeomin 1 մ 3000 դ
Rentox 1 մ 1300 դ
Glutation (Tad 600) 20000 դ
Մերսում
Իսպանական մերսում (+մաշկի խնամք) 20000 դ
Ճապոնական (+մաշկի խնամք) 20000 դ
Ֆրանսիական (+մաշկի խնամք) 20000 դ
Գլխի մերսում Չամպի 25000 դ
Դուպլեքս
Մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն 1 սեգմենտ 20000 դ
Դուպլեքս հետազոտություն / մարկիրովկա / 6000 դ
Գինեկոլոգիական հետազոտություններ
Գինեկոլոգիական հետազոտություններ 15000 դ
Մանկաբարձական հետազոտություններ 15000 դ
Ֆոլեկուլոդինամիկա / 1այց 2000 դ
Պտղի սեռի որոշում /5 5000 դ
Պտղի սեռի որոշում /10 10000 դ
Պտղի դոպլեր հետազոտություն / ՄԲԿ-ում հաշվառված 25000 դ
Հղիների սքրինինգ 5000 դ
Սոնոգրաֆիա հաշվառվող հղիների համար 3000 դ
Մանկաբարձ գինեկոլոգիական հետազոտություն / 4-րդ և ավելի այցեր 10000 դ
Սոնոգրաֆիա հաշվառվող հղիների համար 5000 դ
Պտղի բիոֆիզիկական պրոֆիլ (այլ տարածքի հաշվառում ունեցող հղիների համար) 25000 դ
Սրտաբանական
Էլեկտրասրտագրություն / ԷՍԳ 3000 դ
Էխոսրտագրություն / ԷԽՈ ՍԳ 10000 դ
Կրծքագեղձի ծառայություններ
Վակումային ստերեոտակտիկ բիոպսիա կոնտրաստի կամ տոմոսիթեզի տակ 25000 դ
Կրծքագողձի ՈՒՁՀ ԳԴՀ միջոցով 12000 դ
Կոնտրաստային մամոգրաֆիա 60000 դ
Կրծքագեղձի մամոգրաֆիա + տոմոսինթեզ + սոնոգրաֆիա 2 30000 դ
Կրծքագեղձի մամոգրաֆիա + տոմոսինթեզ + սոնոգրաֆիա 1 30000 դ
Կրծքագեղձի, վահանաձև գեղձի, փափուկ հյուսվածքների, թքագեղձի բարակ ասեղային ասպիր. 15000 դ
Բիոպսիա ՈՒՁՀ հսկողության տակ՝ հիստոլոգիական քննությամբ 65000 դ
Մամոգրաֆիկ դիսկի վերանայում և խորհրդատվություն 10000 դ
ABUS ծավալային 3D ավտոմատացված ձայնային հետազոտություն 30000 դ
ABUS ծավալային 3D ավտոմատացված ձայնային հետազոտություն + ռենտգեն մամոգրաֆիա 50000 դ
ABUS 15000 դ
Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա + տոմոսինթեզ 20000 դ
ԻԳԽ իմունոհիստոքիմիա 75000 դ
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ ԳԴՀ միջոցով (ծառայության ղեկավարի կողմից Ն. Մաշուրյան) 15000 դ
Ստերեոտակտիկ վակումային core բիոպսիա 190000 դ
Բիոպսիա ՈՒՁՀ հսկողության տակ՝ առանց հիստոլոգիական քննության (HYSTOCORE) core կամ տրեպան 70000 դ
Բիոպսիա ՈՒՁՀ հսկողության տակ՝ առանց հիստոլոգիական քննության (bard magnum) core կամ տրեպան 55000 դ
Ասեղային ուղեցույցային լոկալիզացիա (մամոգրաֆիայի հսկողության տակ) 60000 դ
Ասեղային ուղեցույցային լոկալիզացիա (ՈՒՁՀ հսկողության տակ) 55000 դ
Դուկտոգրաֆիա 35000 դ
Պունկցիա 15000 դ
Կլիպ մարկերի տեղադրում կրծքագեղձի մեջ 65000 դ
Էլաստոգրաֆիայի հետազոտություններ
Լյարդի մուլտիպարամետրիկ հետազոտություններ 40000 դ
Լյարդի ՈՒՁՀ և լյարդի էլաստոգրաֆիա 40000 դ
Վահանաձև գեղձի էլաստոգրաֆիա 15000 դ
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ և էլաստոգրաֆիա 25000 դ
Կրծքագեղձի էլաստոգրաֆիա 15000 դ
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ և էլաստոգրաֆիա 20000 դ
Այլ ծառայություններ
Հետազոտության արդյունքների էլեկտրոնային փոխանցում 5000 դ
Պատասխանների տեղադրում էլեկտրոնային կրիչի վրա 5000 դ
Հետազոտության սկավառակի տրամադրում 2000 դ
Ծառայության հաշվիչ
# Ծառայություն Քանակ Գին

Ընդհանուր 0 Դ

Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International