Բժշկական տուրիզմ - VIP Փաթեթներ

Գլխավոր/ Բժշկական տուրիզմ

VIP

 

Աստղիկ Բժշկական Կենտրոնն առաջարկում է բժշկական տուրիզմի հետևյալ VIP ծրագրերը.

Բլեֆարոպլաստիկա

Բլեֆարոպլաստիկա

Բլեֆարոպլաստիկան պլաստիկ վիրահատություն է, որը թույլ է տալիս երիտասարդացնել վերին և ստորին կոպերը, ստեղծել հաճելի էսթետիկ տեսք:

Մեր մասնագետներն առաջարկում են հետևյալ ծառայությունները.

► Վերին կոպի պլաստիկա

► Ստորին կոպի պլաստիկա

►  Վերին և ստորին կոպերի պլաստիկա

 

Փաթեթը ներառում է․

► Բլեֆարոպլաստիկա (կոպերի շտկում)
► Ստուգիչ բուժզննում
► Հետվիրահատական հետազոտություն
► Ընդհանուր/ Տեղային անզգայացում                           
► Դեղորայք
► Օգտագործվող անհրաժեշտ նյութեր
► Արյան անալիզներ – արյան ընդհանուր, կենսաքիմիական, ինֆեկցիոն, կոագուլոգրամմա, իմունալոգիա
► ԷՍԳ, ՈՒՁՀ
► Թարգմանչի ծառայություններ

 

Անզգայացում - Ընդհանուր / Տեղային

Տեղափոխում - VIP տրանսֆեր - օդանավակայան-հյուրանոց-կլինիկա-հյուրանոց

Հյուրանոց -  5*

Տևողություն.

► 3 Ժամ հիվանդանոցում

► 7 օր հյուրանոցում

Հետվիրահատական այց - 4-րդ, 7-րդ օր

Գինը ձևավորվում է վիրահատության բարդությունից և բժշկի որակավորումից կախված:

Դեմքի ուրվագծային պլաստիկա

Դեմքի ուրվագծային պլաստիկա

Դեմքի ուրվագիծային պլաստիկան պլաստիկ վիրահատություն է, որը թույլ է տալիս հատուկ իմպլանտների միջոցով շտկել այտոսկրերի և կզակի ձևը, ավելացնել  ծավալները և դեմքն ավելի արտահայտիչ դարձնել։

 

Փաթեթը ներառում է․

► Դեմքի ուրվագծային պլաստիկա
► Հետվիրահատական հետազոտություն
► Արյան անալիզներ    
► Կոմպրեսիոն վիրակապ
► Դեղորայք
► Օգտագործվող անհրաժեշտ նյութեր
► Ընդհանուր/ Տեղային անզգայացում                           
► Արյան անալիզներ – արյան ընդհանուր, կենսաքիմիական, ինֆեկցիոն, կոագուլոգրամմա, իմունալոգիա
► ԷՍԳ, ՈՒՁՀ, Ռենտգեն
► Թարգմանչի ծառայություններ

 

Անզգայացում - Ընդհանուր

Տեղափոխում - VIP տրանսֆեր - օդանավակայան-հյուրանոց-կլինիկա-հյուրանոց

Հյուրանոց -  5*

Տևողություն.

► 1 օր հիվանդանոցում

► 10 օր հյուրանոցում

Հետվիրահատական այց - 4-րդ, 7-րդ օր

Գինը ձևավորվում է վիրահատության բարդությունից և բժշկի որակավորումից կախված:

Ռինոպլաստիկա

Ռինոպլաստիկա

Ռինոպլաստիկան քթի պլաստիկ վիրահատություն է, որը շտկում է քթի ձևը՝ նպատակ ունենալով ոչ միայն ավելի կոկիկ ու գրավիչ դարձնել քիթը, այլև ստանալ ավելի ներդաշնակ դիմագծեր:

 

Փաթեթը ներառում է․

► Ռինոպլաստիկա (քթի պլաստիկ վիրահատություն)
► Ստուգիչ բուժզննում
► Օգտագործվող անհրաժեշտ նյութեր
► Հետվիրահատական հետազոտություն
► Դեղորայք
► Ընդհանուր/ Տեղային անզգայացում                           
► Արյան անալիզներ – արյան ընդհանուր, կենսաքիմիական, ինֆեկցիոն, կոագուլոգրամմա, իմունալոգիա
► ԷՍԳ, ՈՒՁՀ, Ռենտգեն
► Թարգմանչի ծառայություններ

 

Անզգայացում - Ընդհանուր

Տեղափոխում - VIP տրանսֆեր - օդանավակայան-հյուրանոց-կլինիկա-հյուրանոց

Հյուրանոց -  5*

Տևողություն.

► 1 օր հիվանդանոցում

► 14 օր հյուրանոցում

Հետվիրահատական այց - 3-րդ, 5-րդ, 10-րդ օր

Գինը ձևավորվում է վիրահատության բարդությունից և բժշկի որակավորումից կախված:

Աբդոմինոպլաստիկա

Աբդոմինոպլաստիկա

Աբդոմինոպլաստիկան պլաստիկ վիրահատություն է, որի նպատակն է ձևավորել որովայնի էսթետիկ, համաչափ ու գրավիչ տեսք և իդեալական իրան:

 

Փաթեթը ներառում է․

► Աբդոմինոպլաստիկա
► Դեղորայք

► Ընդհանուր/ Տեղային անզգայացում 
► Հետվիրահատական հետազոտություն   
► Ձգող հատուկ բժշկական (կոմպրեսիոն) ներքնազգեստ 
► Արյան անալիզներ – արյան ընդհանուր, կենսաքիմիական, ինֆեկցիոն, կոագուլոգրամմա, իմունալոգիա
► ԷՍԳ, ՈՒՁՀ, Ռենտգեն
► Թարգմանչի ծառայություններ

 

Անզգայացում - Ընդհանուր

Տեղափոխում - VIP տրանսֆեր - օդանավակայան-հյուրանոց-կլինիկա-հյուրանոց

Հյուրանոց -  5*

Տևողություն.

► 1 օր հիվանդանոցում

► 7 օր հյուրանոցում

Հետվիրահատական այց - 4-րդ, 7-րդ օր

Գինը ձևավորվում է վիրահատության բարդությունից և բժշկի որակավորումից կախված:

Լիպոսակցիա

Լիպոսակցիա

Լիպոսակցիան մարմնի խնդրահարույց հատվածների անցանկալի ճարպային կուտակումներից ազատվելու փորձված մեթոդ է: Լիպոսակցիան հնարավորություն է տալիս պարզ և համեմատաբար անցավ եղանակով հեռացնել ճարպային հյուսվածքը՝ մաշկի վրա բացված փոքրիկ անցքերի միջով: Արդյունքում կազմվածքը ձեռք է բերում ցանկալի ուրվագծեր:

Մեր բժշկական կենտրոնում իրականացվում են լիպոսակցիայի բոլոր տեսակները՝
 

► Ամբողջ մարմնի լիպոսակցիա
► Ազդրերի լիպոսակցիա
► Կոնքերի լիպոսակցիա
► Սրունքների լիպոսակցիա
► Ծնկների լիպոսակցիա
► Նստատեղի լիպոսակցիա
► Մեջքի լիպոսակցիա
► Ձեռքերի լիպոսակցիա

 

Փաթեթը ներառում է․

► Լիպոսակցիա
► Հետվիրահատական հետազոտություն
► Դեղորայք

► Ընդհանուր/ Տեղային անզգայացում 
► Ձգող բժշկական ներքնազգեստ
► Օգտագործվող անհրաժեշտ նյութեր
► Արյան անալիզներ – արյան ընդհանուր, կենսաքիմիական, ինֆեկցիոն, կոագուլոգրամմա, իմունալոգիա
► ԷՍԳ, ՈՒՁՀ, Ռենտգեն
► Թարգմանչի ծառայություններ

 

Անզգայացում - Ընդհանուր

Տեղափոխում - VIP տրանսֆեր - օդանավակայան-հյուրանոց-կլինիկա-հյուրանոց

Հյուրանոց -  5*

Տևողություն.

► 1 օր հիվանդանոցում

► 7 օր հյուրանոցում

Հետվիրահատական այց - 4-րդ, 7-րդ օր

Գինը ձևավորվում է վիրահատության բարդությունից և բժշկի որակավորումից կախված:

Կրծքերի մեծացում

Կրծքերի մեծացում

Կրծքերի մեծացման պլաստիկ վիրահատությունը թույլ է տալիս կաթնագեղձերին հաղորդել ձիգ, բնական տեսք և ցանկալի չափ:

 

Փաթեթը ներառում է.

► Կրծքերի մեծացում
► Հետվիրահատական հետազոտություն
► Արյան անալիզներ    
► Հետվիրահատական կրծկալ
► Դեղորայք
► Օգտագործվող անհրաժեշտ նյութեր
► Ընդհանուր/ Տեղային անզգայացում                           
► Արյան անալիզներ – արյան ընդհանուր, կենսաքիմիական, ինֆեկցիոն, կոագուլոգրամմա, իմունալոգիա
► ԷՍԳ, ՈՒՁՀ, Ռենտգեն
► Թարգմանչի ծառայություններ

 

Անզգայացում - Ընդհանուր

Տեղափոխում - VIP տրանսֆեր - օդանավակայան-հյուրանոց-կլինիկա-հյուրանոց

Հյուրանոց  - 5* 

Տևողություն.

► 1 օր հիվանդանոցում

► 14 օր հյուրանոցում

Հետվիրահատական այց - 4-րդ, 7-րդ օր

Գինը ձևավորվում է վիրահատության բարդությունից և բժշկի որակավորումից կախված:

Արշակ Մնացականյան

Պլաստիկ և միկրովիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, ԲԳԹ

Անի Գևորգյան

Պլաստիկ վիրաբույժ, միկրովիրաբույժ

Ամրամ Փայտյան

Պլաստիկ վիրաբույժ

Կարեն Փայտյան

Հրավիրյալ պլաստիկ վիրաբույժ, միկրովիրաբույժ

Աննա Սարգսյան

Պլաստիկ վիրաբույժ

Աշոտ Հարությունյան

Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար

Արմեն Հարությունյան

Դիմածնոտային վիրաբույժ

Արփինե Զեյնալյան

Դիմածնոտային վիրաբույժ

Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International