Կանանց, հղիների և պտղի ուլտրաձայնային հետազոտում

Գլխավոր / Կանանց, հղիների և պտղի ուլտրաձայնային հետազոտում

ՈւՁՀ-ն առավել անվնաս և արդյունավետ մեթոդն է պտղի զարգացման, հղիության ընթացքի գնահատման, ինչպես նաև կանացի սեռական օրգանների պաթոլոգիաների ախտորոշման համար: Գինեկոլոգիական հետազոտությունն իրականացվում է տրանսաբդոմինալ, տրանսվագինալ, անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև տրանսռեկտալ ճանապարհով, որն իրականացվում է հատկապես արգանդի վզիկի ուռուցքային պաթոլոգիաների դեպքում, քանի որ հնարավորություն է տալիս առավել ճշգրիտ որոշել պրոցեսի տարածվածության աստիճանը, ինչից կախված է բուժման հետագա ընթացքի որոշումը: Ներհեշտոցային 3D/4D էխոգրաֆիայի միջոցով հնարավոր է իրականացնել օրգանների շերտավոր հետազոտություն, որը թույլ է տալիս ավելի ստույգ ախտորոշել

  • Սեռական օրգանների զարգացման արատները, որոնք հանդիսանում են անպտղությունների և սովորույթային վիժումների հիմնական պատճառ և շատ դեպքերում մնում չախտորոշված,
  • Արգանդի խոռոչի ախտաբանական փոփոխությունները՝ պոլիպ, ներարգանդային միջնապատ, կպումներ,
  • Արգանդի՝ տարբեր տեղակայման ուռուցքներ, դիֆֆուզ փոփոխություններ կապված ադենոմիոզի տարածման հետ,
  • Հավելումների ծավալային գոյացություններ։
  • Փողերի լայնացումը կապված հեղուկի կամ արտարգանդային հղիության հետ

Դոպլերոգրաֆիան արգանդային զարկերակներում, պորտալարի և պտղի անոթներում արյան հոսքի հետազոտությունն է: Այն հնարավորություն է տալիս գնահատել արգանդ-ընկերք-պտուղ համակարգը և պատկերացում կազմել պտղի ներարգանդային վիճակի մասին: Դոպլերոգրաֆիայի նորմալ ցուցանիշները վկայում են պտղի նորմալ վիճակի մասին, սակայն չեն բացառում որոշակի բարդությունների առաջացումն ավելի ուշ ժամկետներում: 30 շաբաթականից հետո այն հանդիսանում է ցանկալի բաղադրիչ յուրաքանչյուր ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ:

Դոպլերոգրաֆիան ցուցված է հետևյալ դեպքերում՝

•Զարկերակային ճնշում

•Հղիության ժամկետի հետ համեմատ պտղի չափսերի անհամապատասխանություն

•Անեմիա

•Տոքսիկոզ

•Անամնեզում սովորույթային վիժումներ, չբերություն

•Երիկամների, սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ

•Պլացենտայի վաղաժամ հասունության կամ այլ ախտաբանական վիճակներ

•Պտղաջրերի ոչ նորմալ քանակ

•Զույգ պտուղ

Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International