Նարինե Գոջաբաշյան

Ինվազիվ ծառայության ղեկավար

Արթուր Սահակյան

Միջամտական սրտաբան

Յուրի Մակարյան

Միջամտական սրտաբան

Էմիլ Պողոսյան

Միջամտական սրտաբան

Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International