Մեր բժիշկները

Նունե Մաշուրյան

Մամոգրաֆիայի ծառայության ղեկավար, ռադիոլոգ

Հեռախոսահամար
...
ABUS ծավալային 3D ավտոմատացված ձայնային հետազոտություն 30000 դ
Դուկտոգրաֆիա 35000 դ
Կրծքագեղձի էլաստոգրաֆիա 15000 դ
Կրծքագողձի ՈՒՁՀ ԳԴՀ միջոցով 12000 դ
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ ԳԴՀ միջոցով (ծառայության ղեկավարի կողմից Ն. Մաշուրյան) 15000 դ
ABUS 15000 դ
ABUS ծավալային 3D ավտոմատացված ձայնային հետազոտություն + ռենտգեն մամոգրաֆիա 50000 դ
Կոնտրաստային մամոգրաֆիա 60000 դ
Կրծքագեղձի մամոգրաֆիա + տոմոսինթեզ + սոնոգրաֆիա 1 30000 դ
Կրծքագեղձի մամոգրաֆիա + տոմոսինթեզ + սոնոգրաֆիա 2 30000 դ
Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա + տոմոսինթեզ 20000 դ
Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International