Մեր բժիշկները

Նանա Ասատուրյան

Բժիշկ-սոնոգրաֆիստ

Հեռախոսահամար
Մանկաբարձ-գինեկոլոգի հետազոտություն 4-րդ և ավելի այցեր 5000 դ
Պտղի սեռի որոշում /5 5000 դ
Ֆոլեկուլոդինամիկա / 1այց 2000 դ
Պտղի դոպլեր հետազոտություն / ՄԲԿ-ում հաշվառված 25000 դ
Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International