Մեր բժիշկները

Ալեքսանդր Աղավելյան

Կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար

Հեռախոսահամար
Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International