Մեր բժիշկները

Անուշ Ավանեսյան

Ռադիոլոգ

Հեռախոսահամար
Մանկաբարձ գինեկոլոգիական հետազոտություն / 4-րդ և ավելի այցեր 10000 դ
Պտղի սեռի որոշում /10 10000 դ
Ֆոլեկուլոդինամիկա / 1այց 2000 դ
Պտղի դոպլեր հետազոտություն / ՄԲԿ-ում հաշվառված 25000 դ
Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International