Բակտերիոլոգիական լաբորատորիա

Գլխավոր / Բակտերիոլոգիական լաբորատորիա

Աստղիկ բկ մանրէաբանական լաբորատորիան 2017 թվ.-ից սկսած ստանում է որակի արտաքին գնահատման հավաստագիր:

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպական գրասենյակի (WHO), Կենտրոնական Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության համաճարակաբանական հսկողության համացանցի (CAESAR), կլինիկական մանրէաբանության և վարակիչ հիվանդությունների Եվրոպական կոմիտեի (ESGMID), Նիդեռլանդների հանրային առողջության որակի արտաքին գնահատման Ազգային ծառայության (UKNEQAS) կողմից իրականացվել է մանրէաբանական լաբորատորիայի որակի արտաքին գնահատում, որի արդյունքում Աստղիկ բկ-ի մանրէաբանական լաբորատորիայի ղակավար Վարդուհի Օրդուխանյանի գլխավորությամբ հանձնվել է հավաստագիրը:

Organization Accredited by Joint Commission International

Organization Accredited by Joint Commission International